Stručná historie firmy Jaroslav Obadálek

Přestože se firma OBADÁLEK MOTO-VELO ve své více než stoleté historii zabývala především prodejem, montáží a opravami jízdních kol a motocyklů, její počátky jsou úzce spjaty s kovářskou dílnou, založenou v roce 1880 Floriánem Obadálkem (1855–1923).

Kromě svého řemesla provozoval Florián Obadálek ve svém domě č.p. 66 v obci Kyselovice (okres Kroměříž) také obchod se smíšeným zbožím a na krátký čas také poštovní stanici.

Na přelomu století se živnosti ujímá nejstarší syn Jaroslav Obadálek st. (1881–1946). Tento na svou dobu progresivní člověk byl také vyučen kovářskému řemeslu a později se stal také zámečníkem. V domě svého otce vybudoval zámečnickou dílnu, která byla zaměřena na výrobu zemědělského nářadí, především pak ale polních bran, které firma prodávala po celém území tehdejšího Rakouska-Uherska. Velký odbyt nacházelo zde vyrobené zboží také v Německu a v Bosně, kam byla krátce před vypuknutím 1. světové války odeslána poslední zásilka železných bran. V nastalém zmatku došlo ke ztrátě celého vagonu zboží a firma tak utrpěla vážnou finanční újmu.

Po ukončení 1. světové války začalo řemeslo upadat, proto firma upustila od výroby zemědělského nářadí a začala se specializovat na prodej a opravy jízdních kol a motocyklů. V té době také zanikl obchod a poštovna.

Vzniká firma MOTO-VELO a Jaroslav Obadálek st. se stal obchodním partnerem značek ES-KA, PREMIER, STEIER, TRIPOL a BRITANIA. Část podniku byla převedena do Říkovic, nedaleko železniční stanice, kde bylo zboží dováženo a probíhala zde montáž.
Kromě těchto renomovaných značek ovšem Jaroslav Obadálek st. také prodává jízdní kola vlastní výroby, která jsou opatřeny firemními štítky, zvonky, převodníky i korkovými rukojeti.

Jaroslav Obadálek s manželkou Anežkou, dcerou Ludmilou a synové Jaroslav se Zdeňkem

(fotografie z konce 20-tých let 20. stol.)¨

Specializace na jízdní kola s sebou ovšem nesla nemalé potíže. Lidé na vesnicích tehdy ještě nedokázali jezdit na bicyklu, proto bylo nutné je nejprve tuto dovednost naučit. I přes tyto počáteční problémy začala firma prosperovat, zaměstnávala až 12 zaměstnanců, což na poměry tehdejší vesnice znamenalo významný podnik. U firmy se vyučilo několik místních ale také přespolních mládenců. Posledním učeň opustil firmu v roce 1950, neboť tehdejší poměry již dále neumožňovaly zaměstnávat další osoby.
Za zmínku jistě také stojí, že Jaroslav Obadálek st. pro větší propagaci začal pořádat Mírový závod na bicyklech. Trasa závodu vedla přes několik okolních vesnic.
Od roku 1932 bylo možno u firmy OBADÁLEK MOTO-VELO zakoupit také první motorová kola a později i motocykly.
Před vypuknutím 2. světové války firma zabezpečovala jízdními koly přibližně 30 okolních obcí a prodávala přes 300 bicyklů ročně, čímž se řadila k nejvýznamnějším v regionu.
Druhá válka s sebou přinesla další obchodní ztráty. Po jejím ukončení Jaroslav Obadálek st. uplatňuje na Ministerstvu pro vnitřní obchod úhradu válečných škod v hodnotě pře 30 tis. Kč.
Tyto škody vznikly jednak ustupující německou armádou ale také postupující maďarskou.
Krátce po ukončení 2. světové války Jaroslav Obadálek st. umírá a po roce žádostí se v roce 1947 ujímá firmy jeho nejstarší syn Jaroslav Obadálek ml. (1922–2000), kterému vypomáhal mladší bratr Zdeněk (1925–2011).
Politické poměry po roce 1948 nebyly příznivé pro soukromé podnikání. Firma byla delimitována pod družstvo Lidrukov. V roce 1951 se Jaroslav Obadálek ml. pokusil neúspěšně o zapojení firmy do národního podniku Mototechna, který však o malý závod na vesnici neprojevil zájem.
V roce 1950 vzniklo v obci JZD, které nemělo svou vlastní opravárenskou dílnu, proto na opravu strojů využívalo zkušenosti a dovednosti Jaroslava Obadálka ml. a jeho bratra.
V polovině 60-tých let 20. století oba bratři nastupují do zaměstnání a pod záminkou likvidace živnosti pro firmu pracují v době svého volna, tedy po práci a o víkendech. Tímto způsobem přežila firma až do doby současné. Jaroslav Obadálek ml.
Po roce 1989 se oba bratři pokusili o znovuzrození firmy, ale staří zákazníci vymírali a nových nepřibývalo. Firma upadala a nebýt příjmu z důchodu a velmi nízkých životních nákladů obou bratrů, nebylo by možné v činnosti dále pokračovat.
V roce 2000 Jaroslav Obadálek ml. náhle umírá a živnost se všemožně snaží udržet jeho bratr Zdeněk – poslední žijící Obadálek z větve jeho otce. Ten se zaměřuje již pouze na opravy jízdních kol obyvatelům obce Kyselovice a několika málo původním zákazníkům.
V květnu 2011 je Zdeněk Obadálek hospitalizován v nemocnici. Ale ještě krátce před tím stihnul opravit svá poslední kola. Dne 12. června 2011 Zdeněk Obadálek umírá…