Rozbúřený kvas DYJE 2016

Vodácká flotila Rozbúřený kvas na řece Dyji.