Tři měsíce se pokouším v Himalájích zdolat marně osmitisícovku, sousede, a vidím, , že vy, mezitím, celou tu dobu zdoláváte úspěšně moji starou!