Sychravý podzim mezi kopci porostlými starými odrůdami vzrostlých jabloní . Ztracená a téměř zapomneutá vesnička Maršov na Uherskobrodsku byla v roce 1967 postižena velkým sesuvem půdy. Naučná stezka Maršovska je plná ůchvatných rozhledů a protíná ji Hranice sluneční soustavy.