Obec Ořechov


se nachází na jihozápadním okraji Zlínského kraje, v jihovýchodním podhůří Chřibů asi 18 km od Uherského Hradiště. Na rozloze 600 ha žije dnes v obci 710 obyvatel.

Obec samotná je situována v údolí ořechovského potoka. Kvalitní zemědělská půda na katastru Ořechova odedávna předurčovala zemědělský charakter obce s nezanedbatelným podílem vinohradnictví, který se dochoval dosud a je dokumentován stávajícími rozsáhlými plochami vinic, nacházejícími se na jihovýchodních svazích obce.

První písemná zmínka o obci se datuje rokem 1141. Dominantou obce je zámek z konce 16. století, postavený na místě dřívější tvrze a později renesačně přestavěný. Jedno z křídel zámku je stavebně odděleno a přestavěno v římskokatolickou kapli. V parku před zámkem se nachází památkově chráněná kaple sv. Václava se zvonicí, v jejímž prostoru je mj. umístěna restaurovaná plastika sv. Jana Nepomuckého z r. 1747.

Kromě základní občanské vybavenosti jako je obecní vodovod, kanalizace a rozvod plynu je v obci obchod, pohostinství a kulturní dům, v jehož budově je kromě obecního úřadu sál, v němž se odehrávají kulturní a společenské akce, plesy, zábavy apod. V Ořechově je i 1. stupeň základní školy a mateřská školka.

Ořechov byl tradičně zemědělskou obcí. V současné době však občané za prací dojíždí do okolí. Přetrvávající vztah obyvatel k půdě dosvědčuje jejich aktivní zapojení do činnosti zahrádkářského spolku, který mimo jiné provozuje i vyhlášenou pálenici. V obci je také aktivní fotbalový oddíl místní TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení LESANA a občanské sdružení Žebrák, motorkáři z Ořechova.

Příslušnost obce ke Slovácku je dokumentována každoročním konáním krojovaných Slováckých hodů s právem o svátku sv. Václava s velkou účastí krojované mládeže a dětí a netradičně 26. prosince pořádaným koštem vín pro vinaře z širokého okolí s příznačným názvem “Sousede, ulej mně”.

Poloha obce vůči vyšší dopravní infrastruktuře a skutečnost absence průmyslové výroby nabízí obyvatelům místo klidného bydlení ve zdravém životním stylu. Obcí prochází také turistická cyklotrasa a Moravská vinařská cyklostezka.

Zdroj: Oficiální stránky obce Ořechov.