VČELARSKÁ KAPLE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – 1954

HISTORIE KAPLE V místech mezi Škráčkovým a Jankovým stála zděná zvonice. Byla součástí místnosti pro ruční hasičskou stříkačku a pohřební vůz. Při opravě domu Miroslava Janků byla zbořena. Nahradila ji jednoduchá trámová zvonice na trávníku pod lipou u nynějšího hřiště.

Přáním většiny občanů byla snaha vybudovat kapli, která by sloužila k shromažďování věřících., k vyzvánění a také k ukládání zesnulých občanů před vlastním pohřbem, tzv. márnice.

Za pomoci krajského poslance, ředitele pozemních staveb pana Lysoňka z Březolup se podařilo získat stavební povolení. Stalo se tak v době šedesátých let minulého století, paradoxně v době, kdy byl činěn nátlak na likvidaci křesťanství.

Pro kapličku bylo vybráno místo u toku Březnice, kde dříve stával domek Vlkojanů a obecní pastouška, které byly zničeny při vyhození mostu těsně před koncem války. Stavba byla prováděna s nadšením brigádně. Zedníky ze vzdálenějších obcí si brali Včelarští občané domů k obědu. Odborné práce se jim vesměs platily. Na materiál se vybíralo po domech. Větší část cihel byla ze starých staveb z pohraničí.. Tam je Včelarští občané nabourali a posílali vagónem. Stavba kapličky byla v roce 1954 zdárně dokončena a posvěcena.