FAŠANK 2006 aneb NOVÁ ZASTÁVKA PINĎOLÍNA A LÉK PROTI PTAČÍ CHŘIPCE

Konečně sa aj občané Včelar u Bílovic na Uherskohradišťsku dočkali železniční zastávky. Dneskaj už teda nemosíja složitě dojížďat na nejbližší stanicu ve Spytihněvi. V době fašanku totiž do obce přijelo speciálně upravené Pinďolíno ze třema osobníma vozama.
„Měli zme kapánek zpoždění (asi dvě hodiny), ale u techto taliánských zgarbů se s tým už jaksi mosí počítat!“ vyjádřila sa strojvedoucí supermoderního rychlovlaku, copatá Sylva Šuranská.
Nápisy na vagónoch typu: „Zbůchané v Itálii“,www­.dojedete?cz", „talošská qualita za hubičku“, či „bacha, uvolněný šrůbek“, byly víc než výmluvné.
Celú súpravu dotáhla historická parní mašinka, jejíž mašinfíra byl celú dobu evidentně pod parú.
O celkové bezpečí cestujících a vůbec celého maškarního průvodu sa starala protichemická jednotka v gumových oblekoch. Aby specialisté zabránili výskytu ptačí chřipky, vystříkávali všecky riziková místa (u mužskéj populace) jakúsi speciální tekutinú.
„Ide o směs tzv. výskočků“, vyjádřil sa jeden z chemiků Mikin Janků, „tzn., že je to vlastně nepodařená gořalka, dobrá akoráť tak na mazání pod kolenama. V celéj obci zme vystříkali fšecky kurníky a zme s týmto postupem velice spokójení. Zatým nemáme žádné hlášéní o tom, že by nejaký pták v dědině zdechl. Sice nejmenované baby z dolního konca brblaly o nefunkčnosti ptáků, ale jak zme zjistili, ide spěšéj o záležitosť kerá jaksi néni v našéj kompetenci. S tymato probléma by sa měli postižené, respektive ochuzené baby obrátit spěšéj se svojím chlapem na sexuológa.“
Průvodem poletovali duchové zdechlých kuřat a chtěli tak poukázat na nebezpečný šířící sa virus. Mezi děvčicama v místních krojoch se objevila aj ruská Marfuška v tradičním pestrobarevném úboru. masopustního lidového průvodu zneužila skupina z ekologické hnutí a udělali si tu z teho jakúsi nepovolenú demonstracu. Jejich výkřiky: „Třiďte sklo!“ nebrál nikdo vážně, protože, jak poznamenál strýc Fúskú,: „My tady sklo nevyhazuje, my do teho archívujeme gořalku!“
Rybář sa snažíl marně oblbnút Křemílka a Vochomůrku a prodat jim pod cenú zdechlé ryby vyrobené z polystyrénu. Karkulka s trpaslíkem cestů vyžrali rum, kerý býl původně určený pro její babičku a potažmo aj pro vlka.
Tradiční skupina dělostřelců střílala z děla. Kůň, kerý ho táhl sa neplašíl, protože už byl natolik nasátý trnkoviců, že vůbec na nic nereagovál. Dokonca ani na ty nezákladnější pokynu jakýma sú: „Stoj potforo a Uhni potforo!“
Dyž přestala na chvílu hrát basa s huslama aj harmoniků, policajt s bubnem oznámíl fšeckým, že sa do dědiny vlúdíl horním koncem fašank. Ludé vycházali z baráků a nabízali vedle slivovičky a horkého čaju, maškarám aj čerstvé voňavé koblížky. Do košíku dostávali fašankáři syrové vajca. Z tech sa potem na závěr udělala v místní hospodě „U kozla“ veliká vaječina pro fšecky vyhládlé.
Pinďolíno ostalo celú dobu opřené o roh hospody a néni vůbec jisté, estli eště vůbec negdy vyjede.
IK