PRAPLEČKA – NEJSTARŠÍ KOLO NA SVĚTĚ POCHÁZÍ PRÁVĚ OD NÁS!!!
Když loňského léta roku 2004 byly v katastru obce Bílovice, na Včelarských Čupech, započaty výkopové práce na stavbě rodinného domu, nikdo ještě netušil, jaké překvapení je pod vrstvou hlíny čeká. Ze země byl vytažen zvláštní nález z železa, kamení a kostí.
A tak po mnoha a mnoha letech byl znovu objeven, dle všeho, jednoznačně nejstarší dopravní prostředek světa.

Stáří tohoto ojedinělého a naprosto unikátního nálezu lze datovat do doby někdy v přelomu doby kamenné (neolit) až doby bronzové, tzn. 3. až 1. tisíciletí před Kr. Z tohoto důvodu se společnost Plečkařů (plečkař – rozuměj pohodový, nikam nespěchající cyklista na starém kole) se sídlem ve Včelarech rozhodla vystavět této unikátní a dosud nedoceněné památce pomník. Bude vystavěn na cyklotrase mikroregionu „Za Moravú“, u místního hřiště Na luži.
Doba jeho odhalení je plánována na 21. 5. 2005. Pokud vše dopadne dobře, samotnými kmotry této prehistorické památky se stanou dva naši nejslavnější cyklocestovatelé Lucie Kovaříková a Michal Jon. Ti se momentálně nacházejí na svojí tříleté (1. 5. 2002 – 1. 5. 2005) cestě kolem světa všemi kontinenty. V místním kulturním domě s nimi proběhne beseda o jejich velkolepé cestě, spojená s výstavou fotografií a kresleného humoru.
Nebude chybět krátká slavností vyjížďka. Večer bude následovat „Plečkařský bál“ ve vzpomínkovém duchu třicátých let, s cimbálovou muzikou Včelaran a skupinou Flirt. Nebude chybět přebohatá tombola (už dnes můžete ceny do tomboly nosit panu Petru Gorišovi Dostálkovi). Jako doplňkový program proběhne výstavka starých kol, malovaných obrázků, cyklovtipů a fotek, které tuto jejich cestu doprovázely v tisku.
Prezident Včelarské baňky, František Janků, uvede Plečkařský košt slivovice, nabízet se bude pravý Plečkařský guláš, nějaké to pivečko. Bude představena Plečkařská hymna a proběhne i kankán.

LUCIE KOVAŘÍKOVÁ A MICHAL JON – KMOTŘI PRAPLEČKY
Dva naši nejslavnější cyklocestovatelé, kteří na kolech objeli svět. Projeli všemi kontinenty, jako první Češi otiskli pneumatiky svých kol v Antarktidě, dobyli nejjižnější body všech tří obydlených kontinentů – Austrálie, Jižní Ameriky, Afriky, poprvé udělali český přejezd Austrálie ze západu na východ…

Děkujeme všem, kteří nám s přípravou této akce pomáhají. Zvláštní dík patří Obecnímu úřadu v Bílovicích, který nám vyšel vstříc. Poděkování patří stejně tak všem ostatním, větším, či drobnějším sponzorům a dobrovolníkům, bez kterých by tato akce uspořádat vůbec nešla.
Za všechnu Plečkařskou komunitu prezident Pepíno Křemeček