O VČELARSKÚ BAŇKU 2003
Ani zrovna nejlepší úroda trnek nezabránila prezidentovi, Fanošovi Jankovému, vyhlásit druhý ročník koštu slivovice o Včelarskú baňku. Na devadesát vzorků z blízkého i vzdálenějšího okolí bylo v pátek připraveno se utkat mezi sebou, aby z nich vzešel vzorek nejlepší. O hladký a regulérní průběh se staralo několik nalévačů a nalévaček, hlavní úkol na svých bedrech však nesli samotní degustátoři. Šest samostatně pracujících komisí mělo v prvním kole poslat do finále dvanáct nejlepších vzorků. V druhém kole již šlo o to, rozhodnout o tom nejlepším. Koštování bylo tajné, takže nikdo nevěděl jaký vzorek zrovna koštuje.
Celkové vyhodnocení se stalo překvapením i pro samotné pořadatele, když udělali na odbornou hodnotící komisi malou fintu a „přimíchali“ jim ke zhodnocení k soutěžním vzorkům také nultý vzorek. Tzn. směs nejlepších slivovic z loňského ročníku. Do finálového kola se tam tak nakonec dostal třikrát!!!
Poznal jej, a bodově nejlépe se k němu přiblížil bílovský páleničář, ing. Jiří Koželuha, a proto byl také vyhlášen nejlepším hodnotícím komisařem.
Věnec z řepy za slivovici, která zcela propadla, putoval do Bílovic a v zastoupení jej přebral „profesionální přebírač cen“ Radim Hugo Luběna.
Nejlepší ovocným destilátem se stala hruškovice a putovala do Kněžpole, k rukám pan Žáčka.
Malý kulturní zázrak" proběhl ve Včelarském sále, když vítěznou plaketu Včelarskou baňku předal loňský vítěz Josef Doktor Šipka v kroji. Naposledy jej měl na sobě snad při biřmování. „Původně jsem si myslel, že plaketu si předám sám sobě, doma jsem to měl již natrénované..“ řekl loňský vítěz jenž první místo tentokrát neobhájil. Cena i letos zůstala ve Včelarech a kroj si tedy na příští rok přichystá důchodkyně Marie Kadlčková. Její vzorek už při loňské soutěži „šlapal“ vítězům na paty a letos se její rok stará slivovice dostala na stupínek nejvyšší.
IK

POŘADÍ SLIVOVICE
1. Kadlčková M. Včelary 130 b.
2. O. vzorek Včelary 126 b.
3. Vymyslický V. Včelary 124 b.
4. O. vzorek Včelary 122 b.
5. Vymyslický V. Včelary 121 b.

POŘADÍ OVOCNÉ DESTILÁTY
1. Žáček Kněžpole 52 b.
2. Hájek A. Včelary 50 b.
3.-4. Knap M. Včelary 49 b